Velkommen til Reerslev vandværk

4291 RudsVedby  Kalundborg kommune

Vaerket_front 

På denne hjemmeside har du mulighed for at læse om vandværket,
sidste nyt, priser og vandkvalitet.

Andelsmedlemmer: 186

Måler aflæsning 31-10

Opkrævning i maj og oktober

Udpumpet mængde 2020: 34.813 kbm.

Driftstop 2020: 0

Håndværker:

Ved driftstop tlf:. 20 33 47 82 eller 58 26 32 38

SE nr.: 62161213

Bank: AL bank, reg.: 5356   konto: 0244050

Har du spørgsmål ang. din regning, flytning eller lign. ringer du til Microwa på Tlf.: 70 26 93 26

Har du spørgsmål eller kommentarer vedr. værket, er du meget velkommen til at kontakte vandværkets bestyrelse på telefon eller via e-mail.
God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.