Udskriv

Takstblad Reerslev vandværk

Takstblad 2022

Tilslutningsafgift Hovedanlæg

Ledningsbidrag

I alt Inkl. moms
Lejligheder 3000,00 kr.

1750,00 kr.

4750,00 kr. 5.937,50
Enfamiliehuse, sommerhuse Rækkehuse m.v. pr. husstand: 4.500 kr.

2.000 kr.

6.500 kr. 8.125,00
Mindre erhverv/ institutioner. 6.000 kr.

3.000 kr.

9.000 kr. 11.250,00
Landbrug med en husstand
og op til 50 dyrenheder
6.000 kr.

3.000 kr.

9.000 kr. 11.250,00
Ekstra husstand som lejlighed.
Større landbrug, institutioner samt meget vandforbrugende erhverv, efter forhandlinger med bestyrelsen.
Den samlede tilslutningsafgift skal erlægges inden tilslutning påbegyndes.
Ved større anlægsarbejder skal værket kræve bankgaranti.
Vedr. betaling og tilbagebetaling for forsynledninger henvises til regulativet stk. 4.
Ledningen afskrives med 4 % pr. år.
Beløb under 200,00 kr. pr. andelshaver udbetales ikke.

Løbende vandafgifter, driftbidrag pr. år.
Opkræves halvårligt.
Fast årlig grundafgift pr. ejendom/bolig 650,00 kr (Inkl moms 812,50) + 5,50 kr (Inkl moms 6,87) pr m2
+ de til enhver tid værende offentlige afgifter og moms.

Særgebyrer.
Rykkergebyr 1         100,00 kr. momsfrit
Rykkergebyr 2         100,00 kr. momsfrit
Måleraflæsning foretaget af værket 388,00 kr. momsfrit

Lukke/genåbningsgebyr 500,00 kr + omkostninger ved lukning og genåbning af forsyning.

O.B.S!!!
Opkrævning, måleraflæsningskort m.v. fremsendes kun til andelshavere d.v.s ejere af ejendomme der er tilsluttet Reerslev vandværk altså ikke til lejere.

Ved salg af ejendomme.
Skal sælger og køber afregne indbyrdes evt. via refusionsopgørelsen vandværket skal således ikke oplyses om målerstand ved salg, men naturligvis orienteres om, hvem der fremover står som ejer af den pågældende ejendom.Skal værket være behjælpelig med oplysninger vedrørende salg af ejendom skal der indbetales et beløb på kr 240,00 + moms, på vores konto, ALbank, reg.: 5356 konto: 0244050.
Ved gravearbejde.
Vedrørende oplysninger omkring gravning i forsyningsområdet, skal LER kontaktes 5 arbejdsdage før gravearbejde startes.